Post- og besøks-adresse:

Bergemoveien 45
4886 Grimstad

Organisasjonsnummer:
967 193 585

post@igland-eiendom.no 

Kontaktpersoner:

Anne-Kari P. Igland – utleie bo- og næringsenheter
tlf: 971 63 194
mail: aki@igland-eiendom.no

 

Michal Kristiansen – Vaktmester/driftsleder

tlf: 948 08 610

mail: mkr@igland-eiendom.no