Post- og besøks-adresse:

Bergemoveien 45
4886 Grimstad

Organisasjonsnummer:
967 193 585

Kontaktpersoner:

Anne-Kari K. Igland – utleie bo- og næringsenheter
tlf: 971 63 194
mail: aki@igland.no

Bjørn Vigre – Vaktmester
tlf: 948 08 610
mail: bv@igland.no