Post- og besøks-adresse:

Bergemoveien 45
4886 Grimstad

Organisasjonsnummer:
967 193 585

Kontaktpersoner:

Anne-Kari K. Igland – utleie bo- og næringsenheter
tlf: 971 63 194
mail: aki@igland.no

Eivind Halvorsen – prosjektleder
tlf: 903 69 890
mail: eha@igland.no 

Bjørn Vigre – Vaktmester
tlf: 948 08 610
mail: bv@igland.no