Post- og besøks-adresse:

Bergemoveien 45
4886 Grimstad

Organisasjonsnummer:
967 193 585

post@igland-eiendom.no 

Kontaktpersoner:

Anne-Kari P. Igland – utleie næringsenheter
tlf: 971 63 194
epost: aki@igland-eiendom.no

Victoria Igland – utleie boenheter
tlf: 976 20 548
epost: vi@igland-eiendom.no 

Michal Kristiansen – Vaktmester/driftsleder
tlf: 948 08 610
epost: mkr@igland-eiendom.no