Post- og besøks-adresse:

Bergemoveien 45
4886 Grimstad

Organisasjonsnummer:
967 193 585

Kontaktpersoner:

Anne-Kari K. Igland – utleie bo- og næringsenheter
tlf: 971 63 194
mail: aki@igland.no

Frank Post – Prosjektleder
tlf:903 69 890

mail: fip@igland.no

 

Vaktmester

tlf: 948 08 610