Igland Eiendom AS er hovedeier av flere selskaper innen eiendom og industri. Selskapet har ca 50 000m2  næringsarealer i Grimstad som inneholder kontor/industri og handel.
Selskapet har også interesser i andre Sørlandsbyer.